ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΕΑ ΣΕ ΜΟΝΟΜΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Κατόπιν επικοινωνίας του Συλλόγου μας Μονογονεϊκή Οικογένεια και Γυναίκα με το Αρμόδιο Τμήμα Καταπολέμησης της Φτώχειας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας σας επισημαίνουμε τα κάτωθι προς αποφυγή λανθασμένων ερμηνειών για τους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα δικαιούχοι του επιδόματος που είναι διαζευγμένες Μονογονεϊκές Οικογένειες και κανονικά δικαιούνται διατροφή που όμως δεν την λαμβάνουν η κατεύθυνση που δίνετε κάποιες φορές από το τμήμα κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου είναι να πάνε να κάνουνε μήνυση στον πρώην σύζυγο, επειδή δεν λαμβάνουν διατροφή, για να λάβουν το επίδομα.

Ο νόμος δεν ορίζει τέτοια απόδειξη, σύμφωνα με τον Ν.3359/28.07.2021 αρ.6παρ3,4 α ,και αρ10 παρ2. Πουθενά λοιπόν εντός του νόμου δεν προβλέπεται να κάνει κάποιος μήνυση για να λάβει το επίδομα.

Σε κάθε περίπτωση η αίτησή υποβολής ένταξης στο επίδομα Αλληλεγγύης, ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν χρειάζεται κανένα δικαιολογητικό για να αποδειχθεί ότι δεν λαμβάνεται διατροφή.

Η διασταυρώσεις γίνονται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση διαφορετική εάν ο δικαιούχος λάβει επίδομα, ενώ λαμβάνει διατροφή που υπερκαλύπτει το ύψος του επιτρεπτού εισοδήματος προς ένταξη, τότε ο δικαιούχος θα επιστρέφει αχρεωστητως τα ποσά του επιδόματος που έλαβε, όπως ο νόμος προβλέπει.

Σε όποιες περιπτώσεις δεν έχει εγκριθεί επίδομα αλληλεγγύης λόγο διατροφής και σας έχουν αποτρέψει, με λανθασμένη υπόδειξη την υποβολή μήνυσης στον πρώην σύζυγο για να ενταχθείτε στο ΚΕΑ τότε άμεσα να υποβάλλεται εκ νέου την αίτηση για ένταξη στο ΚΕΑ διότι δεν ισχύει τέτοια υποχρέωση.

footer-logo.png
Γυναίκα Πυρήνας Οικογένεια
Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ.: +30 2111 179 425
monogoneikioikogenia@gmail.com
© Copyright 2023 Finance. All Rights Reserved.

Search