ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Οι Νταντάδες της γειτονιάς

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Image

Νταντάδες της γειτονιάς

Οι «Νταντάδες της γειτονιάς» είναι ένα νέο κοινωνικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από τις αρχές του νέου έτους (Φεβρουάριος 2022), πρώτα σε συγκεκριμένους δήμους και ύστερα σε όλη την επικράτεια και έχει ως στόχο την ενίσχυση της γυναικείας εργασίας, την στήριξη και τη διευκόλυνση της ελληνικής οικογένειας.

Αυτή η καινοτόμος δράση ψηφίστηκε θετικά ως διάταξη του νόμου 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων » και εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία και σε άλλα κράτη.

Το πρόγραμμα αφορά τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων γονέων, τον μονογονέων και των αναδόχων για τη φύλαξη των παιδιών τους.

Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες του νέου προγράμματος. Ο πρώτος είναι το "μητρώο επιμελητών”, ο δεύτερος τα κριτήρια επιλογής τους και, ο τρίτος πυλώνας αφορά στα κριτήρια για να είναι κάποιος γονέας δικαιούχος αυτού του προγράμματος.

Το Μητρώο Επιμελητών είναι μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου θα εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Στη συνέχεια οι γονείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες φύλαξης θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε επόμενο στάδιο, οι γονείς θα επιλέξουν από τη βάση επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί ή τα παιδιά τους με το οποίο θα συνάψουν συμφωνία συνεργασίας και θα αρχίσουν να λαμβάνουν μηνιαία οικονομική ενίσχυση με ένα voucher που η τιμή του εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στα 200-250 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί.

Για το Μητρώο Επιμελητών θα εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, με δικαίωμα εργασίας.
 2. Να είναι απόφοιτοι/ες επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή κάτοχοι ισότιμου τίτλου σπουδών των ειδικοτήτων Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασηςή κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας, Προσχολικής Αγωγής, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ή είναι απόφοιτοι/ες κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν ολοκληρώσει το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για επιμελητές/τριες.
 3. Να κατέχουν γνώσεις παροχής Α΄ Βοηθειών σε παιδιά.
 4. Να έχουν καλή κατάσταση ψυχικής και σωματικής υγείας και να μην πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα.
 5. Να μην τελούν υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.
 6. Να μην έχουν εκπέσει της γονικής μέριμνας ή να μην έχουν απωλέσει το δικαίωμα άσκησης αυτής, εφόσον είναι γονείς.
 7. Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρθρο 1537 Α.Κ., έκπτωση από την γονική μέριμνα ή για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνησης παιδιών, καθώς και για τα αδικήματα που συνδέονται με ναρκωτικά ή εμπορία οργάνων.
 8. Να έχουν ικανότητα κατανόησης και ομιλίας της ελληνικής γλώσσας.

Για την επιλογή του επιμελητή/ της επιμελήτριας θα ισχύουν τα εξής:

Η επιλογή θα διεξάγεται από τον γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού και στην μεταξύ τους συμφωνία θα περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον ο τόπος και ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, το ύψος της αμοιβής, καθώς και τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των δύο πλευρών.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ίδιο τόπο και χρόνο:

 1. Μέχρι του αριθμού των τριών παιδιών, για παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών, εκ των οποίων μόνο ένα παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω του ενός έτους.
 2. Μέχρι του αριθμού των δύο παιδιών, για παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους.

Ποιοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση

Τα ωφελούμενα πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση είναι τα εξής :

 1. Μητέρα φυσική, θετή ή ανάδοχη, με βρέφος ή νήπιο που εργάζεται, είτε στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.
 2. Πατέρας φυσικός, θετός ή ανάδοχος που ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους ή νηπίου και εργάζεται είτε στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.
 3. Γυναίκα, στην οποία έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου, που εργάζονται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.
 4. Μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργες.
footer-logo.png
Γυναίκα Πυρήνας Οικογένεια
Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ.: +30 2111 179 425
monogoneikioikogenia@gmail.com
© Copyright 2023 Finance. All Rights Reserved.

Search