ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΚ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Image

Στιγμιότυπο οθόνης 2021 01 17 194413                 logo news

                                                      

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

                                                                                                                                                                                                                                                           Ημερομηνία 16/03/2020

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΚ  

Αγαπητά μας μέλη σας ενημερώνουμε ότι από τις 11.03.2021 υπογράφτηκε η απόφαση από τον Υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη η παραχώρηση δωρεάν οικίας σε Μονογονεικές Οικογένειες  που είναι άνεργες και δεν έχουν εισόδημα. Επιτέλους έγινε πραγματικότητα μια νέα αρχή για τις Μονογονεικές Οικογένειες.

Σας παραθέτονται οι προυποθέσεις όπως αναγράφονται  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣE 11 Μαρτίου 2021ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου94711123

-Δικαιούχοι παραχώρησης κατοικίας είναι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που προσέφεραν εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι, για τουλάχιστον 900 ημέρες μέχρι την 31.12.2020, σε οποιοδήποτε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών και κατέβαλλαν τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ τ.ΟΕΚ. Για την συμπλήρωση της βασικής ασφαλιστικής προϋπόθεσης  των 900 ημερών εργασίας, οι ημέρες επιδότησης  λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κυήσεως και λοχείας υπολογίζονται ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση, ενώ για το χρόνο στράτευσης υπολογίζονται στην ασφάλιση ως ημέρες εργασίας δέκα (10), για κάθε μήνα στράτευσης.

Μη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων:- Οι αιτούντες δικαιούχοι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους να στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ικανών να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους. Για την εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης λαμβάνονται υπόψη και ακίνητα που τυχόν μεταβιβάστηκαν παλαιότερα ή ενόψει της παραχώρησης της κατοικίας

.- Οι αιτούντες να μην έχουν τύχει άλλης στεγαστικής παροχής (δάνειο ή κατοικία)από τον τ. ΟΕΚ.γ)

- Ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων: Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατοικίας είναι η ύπαρξη τέκνων που προστατεύονται από τον δικαιούχο και συγκατοικούν μ’ αυτόν κατά τρόπο μόνιμο.

Χαμηλό Οικογενειακό Εισόδημα: Οι αιτούντες να είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος)

 -Διαμονή: Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεως για παραχώρηση κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο (Δήμο) μόνιμης διαμονής τους. Εφόσον διαπιστωθεί η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων θεωρούνται όλες άκυρες.

-Άρθρο 2οΚαθορισμός προτεραιότητας για την επιλογή των δικαιούχων:

  • Ανήλικα Τέκνα: 50 μόρια ανά ανήλικο τέκνο, με ανώτατο όριο τα 200 μόρια.
  •  Ύπαρξη αναπηρίας: για 67% και άνω 200 μόρια για κάθε ανάπηρο μέλος.
  •  Μονογονεϊκή οικογένεια: 100 μόρια

Πατήστε εδώ  για να δείτε την σχετικοί ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Τσεσμελή

footer-logo.png
Γυναίκα Πυρήνας Οικογένεια
Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ.: +30 2111 179 425
monogoneikioikogenia@gmail.com
© Copyright 2022 Finance. All Rights Reserved.

Search