Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ. Συλλόγου
+30 211 117 9425
24 / 7 / 365

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Οι Συνεδρίες Συμβουλευτικής μπορούν να πραγματοποιηθούν κατόπιν αιτήματός σας. Μπορεί να είναι ατομικές/ζεύγους/οικογενειακές, και γίνονται δια ζώσης ή διαδικτυακά. Η συμβουλευτική προσέγγιση που αξιοποιείται είναι η Συστημική – Οικογενειακή. Μια βασική αρχή αυτής είναι ότι τα ατομικά ψυχολογικά ζητήματα είναι χρήσιμο να αντιμετωπίζονται μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων που εμφανίζονται και όχι ως ατομικά χαρακτηριστικά. Έτσι, η εστίαση δίνεται στις σχέσεις, αποστιγματίζοντας το άτομο από αρνητικούς χαρακτηρισμούς και βοηθώντας το να αναπτύξει πιο υγιείς δεσμούς. Οι αρχές της εμπιστευτικότητας και της τήρησης του απορρήτου διέπουν ολόκληρη την διαδικασία, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ηθικής πρακτικής των ειδικών ψυχικής υγείας.

 

Ατομικές

Στις ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής, ο ειδικός ψυχικής υγείας καλλιεργεί ένα πλαίσιο ασφαλές, μέσα από την ενσυναίσθηση, την αυθεντικότητα, τον σεβασμό και την αποδοχή άνευ όρων προς τον συμβουλευόμενο. Έτσι, εκείνος έχει την δυνατότητα να εκφράσει τους προβληματισμούς του, να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του,  να νοηματοδοτήσει τις δυσκολίες του και να εντοπίσει εναλλακτικές επιλογές. 

 

Ζεύγους

Το ζευγάρι αποτελεί τον πυρήνα της οικογένειας. Συνεπώς, η σχέση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την ψυχική ευεξία γονέων και παιδιών. Στη συμβουλευτική ζεύγους, ο ειδικός ψυχικής υγείας φωτίζει τις δυνάμεις της σχέσης και βοηθάει στη βελτίωση της επικοινωνίας και της εγγύτητας. Έτσι, το ζευγάρι έχει την δυνατότητα να καλλιεργήσει μια σχέση περισσότερο ισότιμη και υποστηρικτική, αντλώντας μεγαλύτερη συναισθηματική ικανοποίηση μέσα σε αυτή.  

 

Οικογενειακές

Στις οικογενειακές συνεδρίες συμβουλευτικής, δίνεται έμφαση στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών. Ο ειδικός ψυχικής υγείας καλείται να εντοπίσει τα δυσλειτουργικά μοτίβα επικοινωνίας και να βοηθήσει στην αναδόμηση αυτών. Έτσι, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν τους ρόλους τους και να θέσουν μεταξύ τους όρια που προστατεύουν και δεν περιορίζουν, ώστε να αναπτύσσονται συναισθηματικά όλοι, αξιοποιώντας το δυναμικό τους ως άτομα και ως οικογένεια.

Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
footer-logo.png
Γυναίκα Πυρήνας Οικογένεια
Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ.: +30 2111 179 425
monogoneikioikogenia@gmail.com
© Copyright 2023 monogoneikioikogenia.com. All Rights Reserved.
Web D.D. By 49studio.gr

Search