Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ. Συλλόγου
+30 211 117 9425
24 / 7 / 365
Συνεργασία του Συλλόγου Μονογονεικής Οικογένειας και Γυναίκας με το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας. 
 
 
Η συνεργασία μεταξύ των δυο φορέων εδράζεται στο επίπεδο της δωρεάν εκπαίδευσης για τις μονογονεικές οικογένειες και ειδικότερα στο επίπεδο της ατομικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης για γονείς ανέργους ή μισθωτούς καθώς και για επαγγελματίες μονογονείς, εφόσον το επιθυμούν. Η συμμετοχή τους θα είναι δωρεάν και το πιστοποιητικό κατάρτισης που θα λάβουν είναι αναγνωρισμένο απο την Ε.Ε.
 
Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘ParentBank- Enhancing the social inclusion of low income single parents’, στόχο έχει την υλοποίηση ποικίλων δράσεων που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μονογονεϊκών οικογενειών και δη των γυναικών που διαχρονικά επωμίζονται δυσανάλογα κοινωνικά και οικογενειακά βάρη. 
 

 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας Τράπεζας Χρόνου στην οποία τα άτομα δύνανται να προσφέρουν τις δεξιότητές τους και να ανταλλάσσουν υπηρεσίες χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα.

Το έργο θα υλοποιηθεί στις παρακάτω χώρες: Ελλάδα, Λιθουανία, Ισπανία, Βουλγαρία και Κροατία και φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενσωμάτωση των χαμηλόμισθων μονογονέων στην αγορά εργασίας (α) διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και λοιπές υπηρεσίες, των οποίων το κόστος ενδεχομένως αδυνατούν να επωμιστούν, μέσω μίας «τράπεζας χρόνου» (αμοιβαία ανταλλαγή υπηρεσιών) (β) αναπτύσσοντας τις δεξιότητες  και το επιχειρηματικό τους πνεύμα για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.

 

Στόχοι του Έργου

·        Ενδυνάμωση των μονογονέων με χαμηλή ειδίκευση/μειωμένα προσόντα, ούτως ώστε να βελτιωθεί η απασχολησιμότητά τους

·        Διεύρυνση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που βοηθούν μονογονείς (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, υπάλληλοι ΜΚΟ και άλλων κοινωνικών  υπηρεσιών και δομών, δικηγόροι κλπ.) στη προώθηση δεξιοτήτων όπως μεταξύ άλλων της επιχειρηματικότητας και άλλων ψηφιακών δεξιοτήτων

·        Ενθάρρυνση των μονογονέων χαμηλής ειδίκευσης να αναβαθμίσουν δεξιότητες (ανάγνωση/γραφή και αριθµητική, ψηφιακή εκπαίδευση),

·        Διευκόλυνση της πρόσβασης των χαμηλόμισθων μονογονέων σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και λοιπές υπηρεσίες μέσω μίας «τράπεζας χρόνου», η οποία μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή να τους προσφέρει τη δυνατότητα επιμόρφωσης.

 

Η συνεργασία των δυο φορέων θα εστιάσει στην εκπαίδευση των εξής: (α) 10 μονογονέων για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης του ParentBank(25 ωρών) (β) 10 επαγγελματιών που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με μονογονείς ώστε να συμμετάσχουν σε άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο (12 ωρών). Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν δια ζώσης μετά τον Σεπτεμβρίου του 2020 και είναι εντελώς δωρεάν για τους όλους.

 

 

Το site του ParentBankείναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.parentbank.eu/index.php/el/archiki/

 

KMOP Logo

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι μη κυβερνητική οργάνωση με περισσότερα από 43 χρόνια εμπειρίας στη στήριξη ευάλωτων ομάδων μέσω της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (ψυχική υγεία, καταπολέμηση σχολικού & διαδικτυακού εκφοβισμού, φτώχεια), καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έρευνας και ανάπτυξης τεχνογνωσίας πάνω σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Το όραμά μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους – χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς- μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου και της ατομικής ευημερίας.

 

footer-logo.png
Γυναίκα Πυρήνας Οικογένεια
Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ.: +30 2111 179 425
monogoneikioikogenia@gmail.com
© Copyright 2023 monogoneikioikogenia.com. All Rights Reserved.
Web D.D. By 49studio.gr

Search