Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ. Συλλόγου
+30 211 117 9425
24 / 7 / 365

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Μήνυμα Προέδρου Ειρήνης Τσεσμελή

 

Οι «µόνοι-γονείς», που είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία Γυναίκες, επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος των ευθυνών, όσον αφορά στις εργασίες που σχετίζονται µε το σπίτι (π.χ. οικιακές εργασίες) αλλά και τα παιδιά (π.χ. φροντίδα, συναισθηματική στήριξη, πειθαρχία).  Ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνει και πάλι σχεδόν αποκλειστικά τους µόνους-γονείς. Ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό μονογονέων δεν έχουν αυτοί ούτε τον κύριο, ούτε το δευτερεύοντα ρόλο αναφορικά µε το οικογενειακό εισόδημα, γεγονός που σημαίνει πως κάποια άλλα πρόσωπα της εκτεταμένης οικογένειας των μονογονέων αναλαμβάνουν και στηρίζουν οικονομικά την μονογονεϊκή οικογένεια. 

 

Τα βασικότερα προβλήματα που έχουν οι µόνοι-γονείς, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση κοινωνικής πολιτικής γι’ αυτού του τύπου οικογένειες είναι: 

 

-η κατακόρυφη μείωση του οικογενειακού εισοδήματος, 

-η άρνηση μιας μεγάλης μερίδας πατέρων να παρέχουν το ποσό της διατροφής, 

-η ανυπαρξία επαρκούς ψυχολογικής στήριξης από το Κράτος, 

-τα υψηλά κόστη φύλαξης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

-η έλλειψη σωστής ενημέρωσης για τα ωφελήματα που δικαιούνται από την Πολιτεία, καθώς και 

-η φορολόγηση τους με βάση τα τεκμήρια που ενώ τα εισοδήματα τους είναι μηδενικά, τα τεκμήρια ξεπερνούν ακόμα και τις 10.000 ευρώ με αποτέλεσμα να μην δικαιούνται επιδόματα και τυχόν οφέλη. 

 

 

Επιπλέον, η συμβολή και «των δύο εξίσου γονέων» στον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι σχεδόν αμελητέα, γεγονός που δείχνει καθαρά πως όταν μια οικογένεια γίνεται μονογονεϊκή, τα οικονομικά βάρη πέφτουν σχεδόν αποκλειστικά στο γονέα που αναλαμβάνει τη φροντίδα και τη φύλαξη των παιδιών. 

 

 

Η κατακόρυφη μείωση των οικονομικών πόρων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη μερίδα των μονογονέων, γι’ αυτό και κατατάσσονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο ανάμεσα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού για τον κίνδυνο φτώχειας

 

 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μονογονεις είναι «η εξεύρεση εργασίας» και μετά ακολουθούν οι οικονομικές δυσκολίες για «κάλυψη των βασικών αναγκών της οικογένειας» (π.χ. φαγητό, ρούχα, σχολείο/φροντιστήρια, λογαριασμοί νερού και ηλεκτρισμού κτλ.), καθώς και άλλων µη-βασικών αναγκών (π.χ. λεφτά για ψυχαγωγία και προσωπική φροντίδα). 

 

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός αυτό της εκμετάλλευσης των μονογονεϊκών οικογενειών και κατ΄ επέκταση της γυναίκας, αφού κύριο πρόσωπο ενός μόνου γονέα στην Ελλάδα είναι η γυναίκα. Ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών αναλαμβάνουν εργασίες είτε με μειωμένη αμοιβή είτε προσαυξημένο το ωράριο εργασίας από 2 – 4 ώρες ημερησίως μη αμειβόμενο   για να λαμβάνουν το βασικό μηνιαίο εισόδημα ΦΕΚ 173/Β/30-1-2019.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους μια ομάδα ενεργών πολιτών με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Κοινωνία προχωρήσαμε στη σύσταση του Συλλόγου "Γυναίκα- Πυρήνας Οικογένειας". Θέλουμε με την δράση, τις προτάσεις και τις ιδέες μας να συμβάλλουμε στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων που ταλανίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας και έχουν άμεση επίπτωση στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των ίδιων των παιδιών.

 

Σε αυτήν την πρωτοβουλία σας θέλουμε αρωγούς και συμπαραστάτες. Γιατί ο μόνος κερδισμένος στο τέλος θα είναι η ίδια η Κοινωνία. Θα είμαστε όλοι εμείς!

 

Ειρήνη Τσεσμελή

 

Πρόεδρος Συλλόγου "Γυναίκα-Πυρήνας Οικογένειας" 

footer-logo.png
Γυναίκα Πυρήνας Οικογένεια
Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ.: +30 2111 179 425
monogoneikioikogenia@gmail.com
© Copyright 2023 monogoneikioikogenia.com. All Rights Reserved.
Web D.D. By 49studio.gr

Search